Återbrukad konst på återbrukat glas

Att tillgängliggöra kulturarvet till gemene hen är en svår sak. Genom GlasklArt erbjuder vi högkvalitativa utskrifter av återvunnen konst på återvunnet glas. Hållbarhet och nyfikenhet samlas i detta konceptverk som även ger betraktaren möjlighet till fördjupning.

Visualisera museisamlingar

Att få en översikt över en museisamling är sällan en lätt uppgift. Ofta är en museisamling oöverskådlig och svårnavigerad om du inte har specialkunskaper eller erfarenhet av den. Idag presenteras samlingar på webben med hjälp av olika gränssnitt där användaren oftast söker sig fram till objekten. Hur kan vi upptäcka eller visa en museisamling på ett alternativt vis?

Historiska punkter nära din skola

Hjälp till pedagoger att hitta intressanta punkter nära sin skola att koppla kunskapskraven mot. Det historiska data som finns tillgängligt idag är svårt för pedagoger att navigera kring. Genom att skapa denna koppling från kulturarvet till pedagogen ökar vi möjligheten till måluppfyllelse i skolan med hjälp av intressant fakta från vår historia.

Lokala historier i ditt flöde

Berättelsebot samlar historier från din närmiljö och publicerar nedslag från historien i sociala medier. En prototyp finns att se på facebook.